Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 24 maart 2021

Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Johannes 12:24
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De graankorrel waar Jezus over spreekt, is Hij allereerst zelf: Hij sterft om pas zó veel vrucht te kunnen dragen. Ook wij worden geroepen om graankorrels te zijn, om te sterven in de aarde. Dat vraagt dat we loslaten wat in dit leven zo belangrijk lijkt: aanzien, succes, gezondheid, rijkdom, onze eigen kwaliteiten. Dat alles moet de grond in, sterven met Christus. Pas daarna zullen we vrucht dragen tot eer van de Vader. Heb je de moed om slechts graankorrel te zijn? Heb niet je eigen leven lief, heb het leven lief dat Jezus geeft, het vruchtdragende leven.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij zoals U een graankorrel te zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.