Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 23 maart 2021

Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.
Johannes 11:25
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De uitspraken die Jezus doet, zijn zonder weerga. Ze gaan altijd ook weer dieper dan je denkt. Want Jezus zegt niet: 'Ik heb het leven'. Hij zegt ook niet: 'Ik geef het leven.' Hij zegt ook niet: 'Ik wijs je de weg naar het leven.' Nee, Hij ís het leven in eigen persoon. Geloven in Jezus is daarom ook geloven in het leven. Alleen wie gelooft heeft werkelijk leven. Alleen wie gelooft leeft werkelijk. Wees als christen maar eens wat zelfbewuster: jij lééft! Nu al en ook door de dood heen.

[BID:]
Levende Heer, dank U dat ook ik levend ben.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.