Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 20 maart 2021

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
1 Johannes 3:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus is in onze Leraar. Vaak denken we dan aan woorden die Hij sprak en nog steeds spreekt door zijn Geest, aan zijn onderwijs en aan zijn wijsheid. Maar Jezus is ook onze Leraar als het gaat om het geven van ons leven. Johannes, de meest beminde discipel, heeft het diepst gepeild hoe ver de navolging van Christus gaat: ook wij horen ons leven te geven voor onze broeders en zusters, ook wij horen te sterven aan onszelf ter wille van de ander, ook wij horen ons te laten kruisigen en te doden in onze strijd om de ziel van een ander.

[BID:]
Jezus, leer mij om mezelf uit liefde te geven in de dienst aan U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.