Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 19 maart 2021

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.
1 Petrus 2:21-22
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het is maar niet iets extra’s voor christenen die er net even iets harder aan willen trekken. Het gaat om een roeping, een goddelijke roeping: in de voetsporen treden van de zondeloze Zoon, van het Lam dat nooit loog. Want wie met Christus is gestorven, is dood voor de zonde en in de kracht van de Geest in staat tot zo iets ongelooflijks als: leven naar het voorbeeld van Christus. Daar hoort dus ook lijden bij. Want een leerling is nooit meer dan zijn of haar Meester. Zie je het in je eigen leven gebeuren? Ben je gehoorzaam aan je goddelijke roeping?

[BID:]
Heer Jezus, U die hebt geleden, help me uw voorbeeld te volgen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.