Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 18 maart 2021

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Hebreeën 12:2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als we kijken naar Jezus, lang en liefdevol, is het goed om te zien waar zijn ogen op gericht waren. Op de weg naar het kruis keek Hij boven het kruis uit en was Hij met hart en ziel gericht op de vreugde die voor Hem in het verschiet lag. ‘Ik ben ervan overtuigd’ schrijft Paulus ergens anders, ‘dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.’ Paulus is zo iemand die de ogen van zijn hart richt op datgene waar ook Jezus naar keek: de glorievolle vreugde.

[BID:]
Heer, open door uw Geest de ogen van mijn hart voor U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.