Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 16 maart 2021

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Kolossenzen 3:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het is vreemd om steeds weer te ontdekken hoe sterven en leven met elkaar verstrengeld liggen als je Jezus volgt. We zijn gestorven: met Christus zijn we dood voor de machten van deze wereld, met hem zijn we meegekruisigd, met hem meebegraven in de doop. En toch leven we. Het is een leven dat verborgen is in God, met Christus, gestempeld door het kruis. Het is een geheim, dat leven, een diep mysterie, een nieuwe geboorte. Hemels is het en goddelijk en toch ook weer aards. Je bent dood en je leeft. Vier dat geheim in verbondenheid met de Levende Gekruisigde.

[BID:]
Heer Jezus, in uw verbondenheid wil ik sterven en leven tegelijk.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.