Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 15 maart 2021

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Filippenzen 2:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In het hart van God leeft een verlangen. Het verlangen dat de mensen die door geloof in Jezus zijn kinderen zijn geworden ook steeds meer kunnen worden als Hij. Onze levens mogen beheerst worden door de gezindheid van de unieke Zoon. Worden als Hij zal als gevolg hebben dat onze relaties zich vernieuwen, dat we samen in zijn gemeente gaan ontdekken wat een leven in verbondenheid met de Geest is: een leven vol liefde, vol ontferming, vol medelijden, vol bescheidenheid en eensgezindheid. Wat is het heerlijk om in de veertigdagentijd niet alleen naar Jezus te kijken, maar ook te ontdekken dat Hij in ons gestalte wil aannemen.

[BID:]
Heer Jezus, wil me door uw Geest veranderen naar uw beeld.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.