Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 13 maart 2021

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.
Psalm 116:7-8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als we in de veertigdagentijd de diepte zoeken, de diepte van lijden en ellende, van zonde en zorg, dan doen we dat terwijl er toch licht straalt. Zo is het ook in de Psalmen steeds weer. Als het gaat over tranen, gaat het ook over tranen die weer gedroogd worden. Als het gaat over struikelen, gaat het ook over weer opgericht worden. Als het gaat over nood en onrust, dan gaat het ook over redding en rust. Als het gaat over de dood, gaat het ook over het leven. In Christus komt dat allemaal bij elkaar. Zie naar Hem op en herken in zijn dood het leven, in zijn zwakheid Gods kracht.

[BID:]
Dank U, Heer God, dat in Christus de dood nooit zonder het leven is.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.