Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 12 maart 2021

Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Psalm 103:10-11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De weg naar Pasen toe is een weg vol van vergeving. Want God vergeldt ons niet naar onze schuld. Dat is zulk goed nieuws, dat moet je elke dag horen! Dankzij Jezus, op wie God onze straf heeft afgewenteld, mogen we vol vertrouwen en vreugde zeggen: ‘Hij straft ons niet naar onze zonden!’ Dat is zo groots en dat is zo hemels. Want wat blijf ik soms rondzeulen met mijn schuld en laat ik me er door terneer drukken. Maar dat hoeft dus niet. Het hoeft niet vanwege het lijden van Jezus. Hij is veroordeeld zodat ik nooit meer veroordeeld word!

[BID:]
Heer God, liefdevolle Vader, dank U voor de vergeving van mijn zonden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.