Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 11 maart 2021

Laat mijn gebed u bereiken, luister naar mijn klagen, ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk.
Psalm 88:3-4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Psalm 88 is de somberste van alle Psalmen. Het enige licht dat er schijnt, is dat de bidder zich tenminste nog tot God richt met al zijn nood en moeite. Als je het echt heel erg benauwd hebt, als je het leven ervaart als een donker dal, als je verteerd wordt door verdriet, bid dan Psalm 88. Weet je herkend. En ontdek het opnieuw: bij God kun je aankomen met je diepste moeiten. Roep het maar uit. Dat deed Jezus ook, door rampen bezocht als Hij was. 'Luister naar mijn klagen.' Zijn leven naderde het dodenrijk. In jouw plaats.

[BID:]
Heer, luister naar mijn klagen, in Jezus' naam.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.