Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 10 maart 2021

Ik ben verzwakt, ik ben verwond, maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.
Psalm 69:30
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Altijd weer vind ik het bijzonder dat de Zoon van God ervoor gekozen heeft om mens te worden en te delen in onze zwakheid. Steeds meer raak ik ervan onder de indruk dat de Psalmen zo heel echt de gebeden van Jezus waren. En ik bewonder zowel Jezus als de Psalmdichter erom dat ze in hun zwakheid toch altijd weer uitreikten naar de uitgestoken helpende hand van God. Het is waar: juist in je zwakheid leer je de kracht van God kennen. Dat leer je als je lang en liefdevol kijkt naar Jezus.

[BID:]
Heer, in mijn zwakheid wil ik uw kracht leren kennen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.