Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 9 maart 2021

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Psalm 42:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ken je dat ook? Dat er diep van binnen zoveel onrust zit? In de veertigdagentijd worden we ons daar temeer van bewust als we stiller zijn dan gewoonlijk, meer tot onszelf inkeren om ons naar God te kunnen uitstrekken. Want het voelen van de onrust is niet het doel. Dit is het doel: dat je hoopt op God. Hoop heeft met perspectief te maken, met toekomst, met boven jezelf en je diepgevoelde onrust uitstijgen om thuis te komen in de armen van God. Hij ziet je, altijd. Ook als jij Hem niet ziet. Vestig je hoop op God.

[BID:]
Heer, op U hoop ik. Maak me rustig en geef me vrede.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.