Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 8 maart 2021

In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.
Psalm 31:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als er moeite is in je leven, als je verdrietig bent of gekwetst of ten einde raad, dan leren de Psalmen je om vol vertrouwen naar God te kijken. Dat heeft ook Jezus gedaan. Toen Hij ging sterven legde Hij zijn leven in de hand van zijn Vader. Hij stierf. Als wij ons leven in de hand van God leggen, dan worden we als het ware met Jezus meegekruisigd. We zien dat ons aardse leven niet het einde is, en heffen het op tot God in de hemel. Het is goed om dat nu ook te doen. Om tegen God te zeggen, in Jezus' naam: 'Heer, Verlosser, in uw hand leg ik mijn leven!'

[BID:]
Verlosser God, in Jezus' naam leg ik mijn leven in uw hand.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.