Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 5 maart 2021

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken.
Ezechiël 34:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Hij is gekomen om te zoeken. Om jou te zoeken. Want Hij heeft het hart van een Herder. Jezus is - zo Vader, zo Zoon - de Goede Herder die verloren schapen weer opzoekt. Ben je verdwaald, voel je je eenzaam, ervaar je jezelf als een verstotene? Weet dat de Herder je zoekt. Daarover gaat het in de veertigdagentijd. Over een zoekende God, die in Jezus nog dichterbij is gekomen dan Hij al had gedaan. En Hij heeft maar één doel. Dat wij zouden zingen: 'De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.'

[BID:]
Jezus, U bent mijn Herder, U leidt mij, ik heb alles wat ik nodig heb.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.