Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 4 maart 2021

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Jesaja 53:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je eenmaal filmbeelden hebt gezien van Jezus die gegeseld en gekruisigd wordt, laat het je nooit weer los dat onze Genezer zelf een Gewonde was. Wat gaan zijn striemen diep. En hoe is het mogelijk dat Hij zich om onze zonden liet doorboren, om onze wonden liet kwetsen, om onze wandaden liet veroordelen? Maar hij deed het. Wat komt Jezus dichtbij door niet een gezonde Genezer te willen zijn, die niet echt kan meevoelen met onze zwakheden, maar door een gewonde Genezer te zijn. Weet met heel je hart, hoe moeilijk de dingen soms ook zijn, dat het juist zijn wonden zijn die jou genezing brengen.

[BID:]
Gewonde Genezer, hoe goed is het dat U mijn wonden kent.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.