Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 2 maart 2021

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Job 19:25
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Midden in de klaagzang van Job, midden in het verwoorden van zijn ellende, wordt zijn klacht opeens tot een opwekkingslied. Met de gelovigen uit alle tijden horen we Job hier profetisch getuigen van Jezus Christus, zijn eeuwige en eindeloze Redder, zijn echte Vriend. Vandaag zingen we, misschien ook wel midden in de ellende, een eigentijds opwekkingslied: 'Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.'

[BID:]
Heer, U bent mijn Redder, niemand is als U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.