Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 1 maart 2021

Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden.
Leviticus 16:30
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op weg naar Pasen mag opnieuw tot ons doordringen dat God de wereld met zichzelf verzoent door zijn Zoon Jezus Christus. Verzoening, daar gaat het om. Ik weet dat het een woordspelletje is, maar ik kan het woord verzoening niet lezen zonder aan een zoen te denken. God kust de wereld, God kust jou en mij door Jezus heen. Deze verzoening brengt een nieuwe reinheid in ons leven. Een reinheid die een onbevlekte omgang met God weer mogelijk maakt. In Christus, alleen in Hem, de gekruisigde.

[BID:]
Heer God, dank U dat we met U verzoend mogen zijn in Jezus.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.