Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 26 februari 2021

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Romeinen 5:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De bijbel is een eerlijk boek. De waarheid wordt niet verhuld: alle mensen zijn zondaars. Dat is het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens. Buiten Christus om blijft dat ook de werkelijkheid: gevangen zitten in de zonde en in zondige patronen. De bijbel is gelukkig ook een hoopgevend boek. Eenmaal ontdekt aan de werkelijkheid van de zonde worden we in relatie gebracht met nog een mens, de meest unieke mens die tegelijk God was en is: Jezus Christus. Zijn gehoorzaamheid in het lijden en aan het kruis zet alles wat in ons leven scheef is weer recht.

[BID:]
Jezus Christus, dank U voor uw unieke gehoorzaamheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.