Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 22 februari 2021

En uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'
Matteüs 17:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op de weg naar het kruis is er ook een moment van grote heerlijkheid: Jezus staat te stralen in het licht van zijn Vader. Zijn glorie is oogverblindend en hartverwarmend. En wat klinkt hier ook de magistrale trots van de Vader door. ‘Dit is mijn geliefde Zoon!’ We proeven hier het blijde hart van God, een hart dat opspringt van vreugde bij het zien van zijn Lieveling. Vol van die vreugde roept de hemelse God ons toe: ‘Luister naar hem!’ Wil jij diepe vreugde kennen in je leven? Ben je ernaar op zoek? Vind het in Jezus, in Gods alles.

[BID:]
Heer Jezus, in U wil ik al mijn vreugde vinden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.