Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 21 februari 2021

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen'.
Matteüs 16:24
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als we in de veertig dagen naar Pasen toe één ding niet kunnen doen, dan is dat: op afstand blijven kijken. Jezus is daar vanaf het begin confronterend helder over. We moeten weten en tot ons door laten dringen dat we een gekruisigde Heer volgen. Zeg dat vandaag eens een paar keer hardop tegen jezelf: ‘Ik volg een gekruisigde Heer’. Wie in zijn spoor gaat, zal kruiservaringen kennen: momenten van zelfverloochening, momenten van verwerping vanwege de ene Naam, momenten van niet de waan van de dag maar de Zoon van God volgen.

[BID:]
Heer Jezus, ik wil U als mijn gekruisigde Heer volgen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.