Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 19 februari 2021

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Romeinen 8:31-32
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De veertig dagen voor Pasen vormen een periode van bezinning, van ernst en van ootmoed. Maar op z’n allerdiepst mogen we juist in deze periode beleven dat God voor ons is. Hij keerde zich tegen zijn eindeloos geliefde Zoon om te laten zien wat er leefde in zijn hart: Ik ben voor jullie. Ik heb alles voor jullie over. Als we ons dat eigen maken, dan kan er nog zoveel zijn in ons leven dat tegenzit, maar dan staat vooral dit recht overeind: God is voor mij.

[BID:]
Heer, U bent voor ons, wie zou er dan tegen ons zijn?

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.