Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 17 februari 2021

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op de eerste dag van de veertigdagentijd beginnen we niet bij het lijden, maar bij de liefde. Niet bij onze liefde, maar bij Gods liefde. Het gaat op weg naar Pasen om Gods liefde voor de wereld, want Hij heeft alle mensen lief. En het gaat ook om Gods liefde voor zijn Zoon, zijn Enige. Hij gaf zijn Geliefde voor zijn geliefden. Hij gaf zijn Leven voor ons leven. God heeft echt alles voor de wereld over. Wat een genade!

[BID:]
Heer God, dank U voor de grote liefde en genade die U ons laat zien.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.