Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 10 januari 2021

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
MatteĆ¼s 5:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
God verandert jou van binnenuit door je hart te zuiveren. Verberg daarom niks voor God en voor mensen. Wees echt en oprecht. Laat er geen leugens zijn in je leven. Doe je niet anders voor dan je bent. Dan zul je God zien: je kunt hem frank en vrij in de ogen kijken. En hij ziet jou.

[BID:]
Heer Jezus, schep een zuiver hart in mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.