Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 9 januari 2021

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
MatteĆ¼s 5:7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Vader is jouw Vader. Hij is vol van barmhartigheid en genade. Leef dichtbij Hem als je wilt groeien in het leven in mijn nieuwe wereld. Zijn barmhartigheid zal dan in je overstromen. En je zult door mijn Geest in staat zijn om een leven van barmhartigheid te leiden: barmhartig voor anderen en barmhartig voor jezelf. Wees barmhartig.

[BID:]
Heer Jezus, help me door uw Geest om barmhartig te leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.