Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 8 januari 2021

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Matteüs 5:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om te verlangen naar echte goedheid, naar ware goedheid die van binnen zit. Leid een integer leven, een leven uit één stuk. Als je daarnaar verlangt en je daarvoor inzet, gebeurt er iets goeds in je leven. Mijn goedheid wordt dan door jou heen zichtbaar in deze wereld. Dat geeft je leven zin en betekenis.

[BID:]
Heer Jezus, wakker mijn verlangen naar goedheid aan.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.