Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 24 december 2020

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik geef je vrede zoals niemand anders dat kan. Mijn vrede gaat alle verstand te boven. Mijn vrede betekent dat je leeft in verzoende relaties. Mijn vrede betekent dat je heelheid ervaart in chaos en versnipperdheid. Mijn vrede betekent dat je angsten los kunt laten en tot rust kunt komen. Ik ben je Vredevorst. Ik breng vrede in je leven.

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn vrede.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.