Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 22 december 2020

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Vaak voel je je zwak. Dat komt door zorgen en tegenslagen die je ervaart. Je bent er moe van en voelt je leeg. Laat Mij dan je Heer zijn. In jouw zwakheid kan Ik jouw kracht zijn. Sterker nog: juist door jou zwakheid heen kan mijn kracht stromen. Goddelijke kracht in jouw menselijke leven. Ik ben je Goddelijke held.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij kracht in mijn zwakheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.