Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 16 december 2020

Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten.
Psalm 25:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb je leren bidden: 'Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad'. Er zijn vijanden in je leven. Je wordt aangevallen. Je ervaart tegenslag en tegenstand. Ik zie het. Zorg dat je het zelf ook ziet en je er niet door laat verslaan. Zie Mij. Ik ben je helper. Ik red je van het kwaad.

[BID:]
Heer Jezus, red mij uit de greep van het kwaad

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.