Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 12 december 2020

Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Psalm 25:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er kan in je leven van alles aan de hand zijn wat je als moeilijk ervaart. Je voelt je soms verstrikt in hoe de dingen gaan. Je heb er geen invloed op. Je zit er in vast. Richt je oog dan op Mij. Kijk Mij aan en ontdek dat Ik je wil en kan bevrijden. Ik breng weer ruimte in je leven, ruimte in je hart en je hoofd.

[BID:]
Heer Jezus, bevrijd mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.