Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 22 november 2020

Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht. God, wie is aan u gelijk?
Psalm 71:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Zoek eerst mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. De nieuwe wereld die Ik door mijn Geest aan het scheppen ben, is een wereld vol recht. Ik doe daar daden van gerechtigheid, grootse daden. Laat je daarin meenemen en laat je leiden door mijn heilige Geest. Open je ogen voor Gods nieuwe wereld. Laat zijn gerechtigheid stromen als een rivier.

[BID:]
Heer Jezus, laat me verlangen naar gerechtigheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.