Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 21 november 2020

God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen.
Psalm 71:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik onderwijs je over de weg die je kunt gaan. Ik laat je de ruimte zien, een leven lang, waar je tot bloei komt. Ontdek de weg die Ik je wijs en er zullen wonderen gebeuren waarover je vertellen kunt. Ga de weg en beleef het wonder van liefde en genade, van wijsheid en goedheid. Ik blijf bij je. Nu en altijd.

[BID:]
Heer Jezus, onderwijs mij uw weg.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.