Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 20 november 2020

Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen.
Psalm 71:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik red. Ik genees. Ik vergeef. Ik schep ruimte. Ik adem mijn Geest in jou. Dat zijn de reddende daden die ik verricht in jouw leven. Open je ogen en je hart daar steeds opnieuw voor. Dan kun je dag in dag uit vertellen over de ontelbare wonderen die gebeuren in je bestaan. Zo ben je bezig met het zoeken van mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid.

[BID:]
Heer Jezus, uw reddende daden kan ik niet tellen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.