Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 17 november 2020

U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u.
Psalm 71:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er gebeurt veel in je leefwereld waardoor je hopeloos zou kunnen worden. Wat is er veel verdriet, wat gaat er veel kapot, wat zijn er veel uitzichtloze situaties. Maar Ik roep je op, vol liefde, om je steeds opnieuw op Mij te richten, zoals je ook al eerder in je leven deed. Ik ben je hoop. Ik geef je toekomst. Ik vervul je met mijn Geest van vertrouwen.

[BID:]
Heer Jezus, ik vertrouw op U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.