Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 16 november 2020

Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.
Psalm 71:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de rots waarop je kunt wonen. Ik ben het naar wie je altijd toe kunt gaan. Ik ben je redding, Ik ben je verlossing, Ik ben je rost en Ik ben je burcht. Daarom nodig Ik je ook vandaag weer uit om naar Mij toe te komen. Kom naar mij. als je vermoeid of belast bent. Ik ben de rots waarop je kunt wonen.

[BID:]
Heer Jezus, Ik kom naar U toe.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.