Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 12 november 2020

God, breng mij uitkomst, HEER, kom mij haastig te hulp.
Psalm 70:2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je helper. Leer Mij zo kennen: als de Heer die uitkomst brengt als je Hem om hulp vraagt. Als je worstelt met moeiten en problemen, als je vastloopt en geen uitweg ziet, keer je dan naar Mij als je helper. Als je Mij om uitkomst vraagt, kom Ik je haastig te hulp. Vertrouw daarop. Ik ben je helper.

[BID:]
Heer Jezus, kom mij haastig te hulp.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.