Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 11 november 2020

De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
Filippenzen 4:23
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn genade is overvloedig. Ik ben gekomen om goedheid te laten zien, voor te leven, uit te delen. En ook nu ben Ik bij je, vanuit de hemelse werkelijkheid van Gods koninkrijk, om je het licht van mijn genade in de ogen te gunnen. Genade is een feest. Genade is gulle goedheid. Wees nooit bang dat er te weinig van is! Er is een overvloed van genade. Mijn genade is met je.

[BID:]
Heer Jezus, dank voor uw genade!

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.