Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 10 november 2020

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
Filippenzen 4:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Verwacht veel van wat Ik je kan geven. Je leven wordt misschien gestempeld door tekort: te weinig liefde, de te weinig verbondenheid, te weinig gezondheid, te weinig betekenis. Als je dat ziet bij jezelf, wend je dan naar Mij toe. Ik kan uit mijn overvloed elk tekort aanvullen. Want ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Zet je hart en leven open voor mijn overvloed.

[BID:]
Heer Jezus, laat me delen in uw overvloed.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.