Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 9 november 2020

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Filippenzen 4:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ga de weg die Ik je wijs. Luister naar mijn onderwijs. Leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig. Laat je leiden door mijn Geest van nederigheid, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Doe dat. En als je dat doet, zul je merken dat de God van de vrede met je zal zijn. Mijn vrede geef Ik jou.

[BID:]
Heer Jezus, ik ontvang uw vrede.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.