Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 7 november 2020

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Wees een vredestichter! Dat is wat de wereld nodig heeft: mensen die mijn vrede kennen. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Verbind je hart en je gedachten steeds opnieuw met mijn aanwezigheid in jouw leven. Laat alles wat je ervaart en denkt gekleurd zijn door mijn Geest. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen de aarde bezitten.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij uw vrede.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.