Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 6 november 2020

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Filippenzen 4:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is veel waarover je bezorgd kunt zijn. Over je gezondheid, over wat er gebeurt in je eigen leven en in de wereld, over de toekomst. Maar Ik nodig je uit om bij elke zorg die je ervaart je naar Mij toe te wenden. Vraag wat je nodig hebt. Dank voor waar je blij mee bent. Leg je leven in mijn hand.

[BID:]
Heer Jezus, leer me om niet bezorgd te zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.