Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 4 november 2020

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Filippenzen 4:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laat Mij de vreugde van je leven zijn. Ook als er verdriet en verwarring is vanwege dingen die gebeuren en die je niet in de hand hebt, blijft er altijd reden om je te verheugen. Ik ben er. Ik laat je niet alleen. Ik laat je lachen omdat er altijd weer genade is, een nieuw begin, hoop op een betere wereld. Wees daarom altijd verheugd omdat Ik er ben en zijn zal. Eeuwig.

[BID:]
Heer Jezus, vul mij met uw vreugde.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.