Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 29 oktober 2020

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood.
Filippenzen 3:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik kwam op aarde om te leven, te lijden en te sterven aan het leven. Maar de liefde overwon en daarom stond Ik op uit het graf. Nu wil Ik dat jij ook de kracht van mijn opstanding ervaart, terwijl je ook merkt wat het betekent om te lijden aan het leven. Daarom zeg Ik: ken mijn kracht in alles wat er gebeurt in je leven!

[BID:]
Heer Jezus, leer mij uw kracht ervaren.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.