Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 25 oktober 2020

Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.
Filippenzen 2:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben het Woord dat leven brengt. Houd je vast aan Mij. En leef elke dag als mens die luistert naar de stem die licht en liefde brengt in mensenlevens. Wees stil om mijn stem te kunnen verstaan. Hoor Mij spreken in je dagelijkse bestaan. Ik heb je lief. Ik geef je leven. Ik ben jouw leven. Houd je daaraan vast.

[BID:]
Heer Jezus, ik houd me vast aan U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.