Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 24 oktober 2020

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Filippenzen 2:14-15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent geroepen on in deze wereld te leven. Wees daarin licht zoals Ik het licht voor de wereld ben. Leef zuiver en smetteloos, heilig en liefdevol. Laat in een wereld vol duisternis mijn licht stralen. Ja, schitter als sterren aan de hemel op aarde. Zo komt mijn nieuwe wereld dichtbij.

[BID:]
Heer Jezus, laat me schitteren in uw licht.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.