Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 23 oktober 2020

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
Filippenzen 2:12-13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben aan het werk in jouw leven. Vertrouw op wat de Geest aan het doen is. Laat je dragen door de liefde van mijn Vader. Blijf je zo - gedragen door de liefde - inspannen voor je redding zodat jouw leven licht brengt onder de mensen om je heen. Je staat er niet alleen voor. Nooit. Ik woon in je en werk door jou heen.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U in mij werkt.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.