Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 22 oktober 2020

...opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.
Filippenzen 2:10-11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Eens zal elke knie zich buigen voor Mij. Eens zal heel de wereld overtuigd zijn van mijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Dan zal alles en iedereen belijden dat Ik Jezus ben, de liefdevolle verlosser en redder, tot eer van mijn Vader. Ik nodig je vandaag uit om nu al mijn naam te belijden en te leven in mijn nieuwe wereld.

[BID:]
Heer Jezus, U bent redder, U bent Heer!

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.