Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 21 oktober 2020

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat...
Filippenzen 2:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De Vader heeft Mij de naam gegeven die elke naam te boven gaat. Mijn naam is Jezus. Ik ben je verlosser: Ik red je, Ik geef je nieuw leven, Ik bevrijd je en Ik geef je nieuwe hoop. Laat mijn naam vaak op je lippen zijn. Laat mijn naam een lied zijn in je hart. Zo blijf je verbonden met je verlangen naar de vrijspraak, de vrede en de vrijheid die alleen Ik je geven kan.

[BID:]
Heer Jezus, uw naam is me boven alles lief.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.