Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 20 oktober 2020

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.
Filippenzen 2:7-8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben als mens verschenen op aarde om echt mens onder echte mensen te zijn. Ik ben de weg van de nederigheid gegaan. Ik ben gehoorzaam geweest aan mijn Vader tot in de dood - de dood aan het kruis. Nu leef Ik bij de Vader en ook in jou. Ga de weg van nederigheid. de weg van gehoorzaamheid, de weg van het kruis. Want zo zul je het koninkrijk zien en aan anderen laten zien.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij nederig mijn weg te gaan.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.