Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 18 oktober 2020

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Filippenzen 2:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik was op aarde om te dienen en mijn leven te geven. En ook nu ben Ik er: Ik leef en Ik dien en Ik geef. De liefde drijft Mij. Ik heb jou lief. Ik heb de wereld lief. Dat is de gezindheid die Ik ook aan jou geef. Laat mijn gezindheid daarom heersen in je leven: liefde, licht, goedheid, genade, zachtmoedigheid en vrede.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw gezindheid in mij zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.