Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 17 oktober 2020

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
Filippenzen 2:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik was op aarde om te dienen. Ik leefde niet voor mijn eigen belangen maar voor de belangen van alle mensen. Daarom nodig Ik je uit om Mij daarin te volgen. Denk niet alleen aan wat voor jou belangrijk en waardevol is. Heb oog voor wat de ander beweegt en nodig heeft. Ga je weg door je leven op een dienende manier.

[BID:]
Heer Jezus, leer me om te dienen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.